30-06-2020

Jak chronić markę i nowe produkty, czyli w jaki sposób wykorzystywać prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. [30.06., godz. 12:00 - 15:00]

Zapraszamy przedsiębiorców na cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu Innovation Coach. Warsztaty mają na celu uzupełnienie usługi coachingu innowacji i rozwinięcie najważniejszych zagadnień związanych z wdrażaniem innowacji w Państwa firmach. Tematyka warsztatów została przygotowana tak, aby pokryć najważniejsze aspekty, niezbędne przy aplikowaniu o Fundusze Europejskie.

Warsztaty mają formę webinaru. Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają firmy, które zostały zakwalifikowane do projektu Innovation Coach.

 

Jak chronić markę i nowe produkty, czyli w jaki sposób wykorzystywać   prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. 30.06., godz. 12:00 - 15:00

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z wprowadzaniem na rynek nowego produktu, a co za tym idzie ochrony prawnej przyjętych w nim nowych rozwiązań technicznych, jego nowego wyglądu oraz budowy "marki" w oparciu o zarejestrowany znak towarowy. W związku z tym przybliżone zostaną kwestie związane z uzyskiwaniem patentów na wynalazki oraz zasady ochrony prawnej wzorów przemysłowych i znaków towarowych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Krótko omówiona zostanie również ochrona wartościowych informacji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa, która stanowi alternatywę dla sformalizowanej ochrony wynikającej z praw własności intelektualnej.

 

Trenerzy: 

Łukasz Wściubiak, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po odbyciu aplikacji zawodowej w 2011r. wpisany na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor i prowadzący wielu szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej jak i prawa cywilnego. W szczególności z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej, ochroną utworów w prawie autorskim, procedur patentowych, roli prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji dla przedsiębiorców, ochrony znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego, a także szeroko rozumianego transferu technologii, w tym sprzedaży i licencjonowaniu praw autorskich, patentów czy poufnego know-how. Szkolenia oraz doradztwo z wyżej wymienionego zakresu realizował m.in. na rzecz Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii), Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, KGHM Cuprum, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie oraz licznych przedsiębiorców z Małopolski i nie tylko . Autor szkolenia e-learning’owego dla przedsiębiorców z zakresu znaczenia ochrony własności intelektualnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykładowca przedmiotów związanych z ochroną własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej. Autor publikacji m.in.: “Dobre obyczaje w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”, „Przegląd Prawa Handlowego”, 11/2007; „Własność intelektualna warunkiem sukcesu”, „Innowacyjny start”, 1/2009; „Komercjalizacja własności intelektualnej” NOWATOR XXI, 2/2009; “Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym – umowa o grant” „Euroekspert”, 3/2009; „Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie – wybrane orzecznictwo TS.”; „Glosa” 1/2010; „Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie” „Księga Pamiątkowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce” 2018 r.

Magdalena Wójtowicz – pracownik CTT PK od 2004r. Do 2007r. koordynowała Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (projekt MOC, 6PR). Współpracowała z firmą Comarch w zakresie administracji i rozliczania projektów badawczych w ramach 6PR oraz funduszy strukturalnych. Odpowiedzialna za organizację cyklicznej imprezy pt. „Małopolska Noc Naukowców” na PK. W RPK  udziela informacji na temat Horyzontu 2020, w szczególności dotyczących instrumentów dla regionów i krajów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym (ERA Chairs, Twinning, Teaming) oraz sektora MŚP.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. W warsztacie może brać udział kilku przedstawicieli firmy. O zaakceptowaniu zgłoszenia na warsztat zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. Link do webinaru zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom dzień przed szkoleniem. 

 

Więcej informacji udziela: Irena Śliwińska, sliwinska@transfer.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek