15-06-2020

Warsztaty Innovation Coach: Od czego zacząć projekt B+R? Co wziąć pod uwagę, jak zaplanować wydatki? [15.06., godz. 12:00 - 15:00]

Zapraszamy przedsiębiorców na cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu Innovation Coach. Warsztaty mają na celu uzupełnienie usługi coachingu innowacji i rozwinięcie najważniejszych zagadnień związanych z wdrażaniem innowacji w Państwa firmach. Tematyka warsztatów została przygotowana tak, aby pokryć najważniejsze aspekty, niezbędne przy aplikowaniu o Fundusze Europejskie.

Warsztaty mają formę webinaru. Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają firmy, które zostały zakwalifikowane do projektu Innovation Coach.

 

Od czego zacząć projekt B+R?  Co wziąć pod uwagę, jak zaplanować wydatki? 15.06., godz. 12:00 - 15:00

W ramach warsztatu od zera zostanie przeprowadzony przykładowy projekt B+R. Prelegent omówi cały proces przygotowania projektu, uwzględniający m.in.: zdefiniowanie celu, identyfikację konkurencji i ryzyk, analizę finansową, planowanie prac B+R, planowanie i rozliczenie wydatków.

Program wydarzenia

   12:00 - 15:00   

   Anna Armuła

 • Wsparcie firm w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

   Tomasz Konaszyński

   W ramach warsztatu zdefiniujemy od zera przykładowy projekt B+R. Przejdziemy przez wszystkie istotne fazy, w tym m.in. :

 • ustalenie celu projektu,
 • określenie stanu obecnej wiedzy,
 • zdefiniowanie konkurencji, potencjalnego rynku docelowego, ryzyk,
 • przeprowadzenie badania czystości patentowej,
 • ustalenie agendy badawczej projektu,
 • zaplanowanie prac B+R,
 • pozyskanie kadry badawczej,
 • pozyskanie kadry do zarządzania projektem,
 • pozyskanie zasobów technicznych oraz WNiP niezbędnych do realizacji projektu,
 • zaplanowanie wydatków w projekcie,
 • zaplanowanie potencjalnych przychodów,
 • przygotowanie analizy opłacalności finansowej przedsięwzięcia,
 • przygotowanie do realizacji projektu,
 • rozliczenie wydatków.

 

Trenerzy:

Tomasz Konaszyński, Coach innowacji w Programie Innovation Coach, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Od 2008 roku prowadzi działalność doradczą ICTB Consulting, realizującą ekspertyzy i doradztwo w zakresie projektów B+R, zastosowań innowacji w biznesie, modernizacji, cyfryzacji i automatyzacji technologii i procesów biznesowych, budowy innowacyjnych modeli biznesowych oraz cyberbezpieczeństwa. W ramach zainteresowań naukowych zajmuje się cyberbezpieczeństwem i wpływem zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego na gospodarkę i konkurencyjność firm.

Anna Armuła, Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych, który działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada dwudziestoletnie   doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych  z tematyką 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, mobilnością naukowców.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. W warsztacie może brać udział kilku przedstawicieli firmy. O zaakceptowaniu zgłoszenia na warsztat zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. Link do webinaru zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom na kilka dni przed szkoleniem. 

 

Więcej informacji udziela: Irena Śliwińska, sliwinska@transfer.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek