26-05-2020

Warsztaty Innovation Coach: Model biznesowy, jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi stają menadżerowie zarządzający współczesnymi firmami [26.05, godz.9:00-12:00]

Zapraszamy przedsiębiorców na wirtualny warsztat „ Model biznesowy, jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi stają menadżerowie zarządzający współczesnymi firmami oraz narzędzie planowania i prowadzenia  działalności gospodarczej opartej na wiedzy. Rola, zasady i klasyfikacja modeli biznesowych”, który odbędzie się 26 maja 2020 r., w godzinach 9:00-12:00. Wydarzenie skierowanie jest do przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do usługi coachingu innowacji bądź przekonsultowane przez naszych ekspertów w ramach projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”.

„Model biznesowy, jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi stają menadżerowie zarządzający współczesnymi firmami oraz narzędzie planowania i prowadzenia
działalności gospodarczej opartej na wiedzy. Rola, zasady i klasyfikacja modeli biznesowych” to szkolenie podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać firmą i jej kapitałem ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności i IP. Dowiedzą się jak tworzyć model biznesowy  dla swojej organizacji lub swojego projektu z wykorzystaniem narzędzi business model canvas, lean canvas, design thinking oraz jak  wykorzystać swoje atuty dla realizacji ambitnych, ale osiągalnych celów.

Trener:

  • Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o., Politechnika Krakowska

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie przedsiębiorców do realizacji prac innowacyjnych w swoich przedsiębiorstwach, a następnie o aplikowanie o środki publiczne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

W warsztacie może brać udział kilkoro przedstawicieli firmy.

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek