29-05-2020

Warsztaty Innovation Coach: Definicja i rodzaje prac B+R. Etapy budowy projektu B+R. [29.05., godz. 13:30 - 16:30]

Zapraszamy przedsiębiorców na cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu Innovation Coach. Warsztaty mają na celu uzupełnienie usługi coachingu innowacji i rozwinięcie najważniejszych zagadnień związanych z wdrażaniem innowacji w Państwa firmach. Tematyka warsztatów została przygotowana tak, aby pokryć najważniejsze aspekty, niezbędne przy aplikowaniu o Fundusze Europejskie.

Warsztaty mają formę webinaru. Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają firmy, które zostały zakwalifikowane do projektu Innovation Coach.

 

Definicja i rodzaje prac B+R. Etapy budowy projektu B+R. 29.05, godz. 13:30 - 16:30

Podczas webinaru zostaną omówione kluczowe elementy prac badawczych i rozwojowych. Wyjaśnione zostanie pojęcie innowacji i jej rodzajów. Prowadzący przedstawi etapy przygotowania i realizacji projektu B+R.

Program wydarzenia

   13:30 - 16:30    

   Anna Armuła

  • Wsparcie firm w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

   Tomasz Konaszyński

  • Definicja i rodzaje prac B+R, w tym omówienie kluczowych elementów wyróżniających prace badawcze i rozwojowe od prac rutynowych, zgodnie z zapisami podręcznika Frascati;
  • Definicje i praktyczne omówienie rodzajów innowacji, zgodnie z zapisami podręcznika Oslo Manual;
  • Etapy realizacji projektu B+R;
  • Omówienie business case'u – poprawnie zdefiniowanego projektu B+R złożonego w ramach POIR (oczywiście przy anonimizacji i ukryciu kluczowych danych, umożliwiających identyfikację projektu).

 

Trenerzy:

Tomasz Konaszyński, Coach innowacji w Programie Innovation Coach, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Od 2008 roku prowadzi działalność doradczą ICTB Consulting, realizującą ekspertyzy i doradztwo w zakresie projektów B+R, zastosowań innowacji w biznesie, modernizacji, cyfryzacji i automatyzacji technologii i procesów biznesowych, budowy innowacyjnych modeli biznesowych oraz cyberbezpieczeństwa. W ramach zainteresowań naukowych zajmuje się cyberbezpieczeństwem i wpływem zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego na gospodarkę i konkurencyjność firm.

Anna Armuła, Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych, który działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada dwudziestoletnie   doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych  z tematyką 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, mobilnością naukowców.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. W warsztacie może brać udział kilku przedstawicieli firmy. O zaakceptowaniu zgłoszenia na warsztat zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. Link do webinaru zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom na kilka dni przed szkoleniem. 

 

Więcej informacji udziela: Irena Śliwińska, sliwinska@transfer.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek