Success Stories

Madpol Smak od początku działalności zajmuje się produkcją przypraw oraz dodatków funkcjonalnych do przemysłu mięsnego oraz rybnego. Założyliśmy przedsiębiorstwo w 2014 roku i od początku stale je rozbudowujemy umacniając swoją pozycję w branży. Zatrudniamy kilkunastu pracowników. Nasza kadra pracownicza to wysoko wykwalifikowani fachowcy, a jednocześnie ludzie z pasja. Nawiązanie szeregu bezpośrednich międzynarodowych kontaktów wpłynęło na wzrost różnorodności naszej oferty handlowej, a tym samym na wzrost atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku i to zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym. Na życzenie klienta wykonujemy próby technologiczne oraz dowozimy towar własnym transportem.

Bardzo ciekawa i pomocna w rozwoju firmy inicjatywa pozwalająca na poprawę i doskonalenie tych gałęzi przedsiębiorstwa, które bez takiej pomocy byłyby niedostępne. Profesjonalizm stojący na najwyższym poziomie jest znakiem rozpoznawczym Innovation Coach. Życzymy wszystkim, aby trafili na takich Coachów jak nasza firma
- Aleksandra Bieniek, firma Madpol

 

Bardzo dziękujemy za merytoryczne wsparcie przy projekcie marki ENNBOW. Wskazówki uzyskane od sieci klientów rozwiniętej w ramach naszej współpracy pozwolą nam go doskonalić i zmieniać się dla naszych klientów. Co więcej, wierzymy, że tylko innowacyjne myślenie otwiera perspektywy na przyszłość, a efekty udzielonego nam wsparcia dostrzegą również klientki, korzystające z naszej najnowszej usługi ENNBOX – innowacyjnej domowej przymierzalni. 

W ENNBOW wierzymy w nowoczesność, innowacyjność i kobiecość. Dlatego nasze ubrania, stworzone z myślą o kobietach, które na co dzień potrzebują elastyczności, mobilności i prezencji biznesowej, są połączeniem klasyki z materiałami high-tech, które zapewniają swobodę ruchu, poczucie świeżości, a przy tym zachowują swój kształt przez cały dzień.

Dzięki projektowi ENNBOX każda klientka może przymierzyć nasze ubrania, wyselekcjonowane przez naszą stylistkę specjalnie dla niej, w swojej domowej przymierzalni. Bezpłatna dostawa, możliwość przymierzenia ubrań w ciągu 5-ciu dni i bezpłatny zwrot lub wymiana – tak właśnie działa ENNBOX. Jest to szczególny projekt ze względu na personalne podejście do klientek i odpowiadanie na ich potrzeby na każdym etapie.

Dziękujemy Innovation Coach za rzetelną i merytoryczną pod każdym względem pomoc, którą możemy śmiało polecić wszystkim innym markom chcącym wdrażać pomysły przyszłości już dziś.
-ENNBOW Team

 

Polecam Program Innovation Coach oraz szkolenia, które są organizowane w ramach tego projektu. Coach, który został nam przydzielony został perfekcyjnie dobrany do charakterystyki naszego produktu. Ogrom wiedzy merytorycznej jaką posiada oraz drobiazgowa i wnikliwa praca jaką wykonał udzielając nam rekomendacji budzi wielki szacunek i podziw. Program Innovation Coach rozjaśnia meandry nieprzebranych informacji, do których samodzielnie byłoby bardzo ciężko uzyskać dostęp – jest to program, który szczególnie polecam mikro i małym firmom, dla których wiedza ta do tej pory była niezrozumiała i nieosiągalna. Szkolenia są prowadzone przez najwyższej klasy profesjonalistów w swoich dziedzinach.
- Magventus Magdalena Podpora oraz ODR Piotr Podpora – marka com4tclick®

W biznesie prócz wytrwałości i konsekwencji w działaniach ważny jest plan – według, którego osiągamy  wyznaczony cel. Innovation Coach  to narzędzie wskazujące właściwy kierunek rozwoju w szczególności młodym przedsiębiorcom.  Zdobyta wiedza z pewnością pomoże rozwinąć skrzydła naszej marce, a otrzymana rekomendacja przedsięwzięcia już teraz procentuje w rozmowach z partnerami handlowymi  i inwestorami.
- KoVis & Guziczek

Przygotowana rekomendacja dla przedsiębiorstwa OZE-INVERTERS Sp. z o. o. została szczegółowo opracowana na podstawie przesłanych materiałów dot. samej spółki jej planów i pomysłów na produkty oraz wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji założyciela (prezesa spółki). Dodatkowe informacje (niezbędne do przygotowania rekomendacji) zostały przekazane podczas rozmów telefonicznych, dzięki którym mogłem uzyskać dodatkowe informacje dot. składania wniosków ich oceny oraz możliwości pozyskania funduszy na rozrój firmy. W raporcie zostały przedstawione propozycje działań innowacyjnych, rozszerzony opis samej innowacji, podano cechy świadczące o innowacyjności potencjalne rynki odbiorców jak również zagrożenia i ryzyka związane z opracowaniem produktów i i ich późniejszym wdrożeniem oraz sprzedażą włączając przegotowaną szczegółową analizą rynku. W podsumowaniu przedstawiony został plan działania oraz potencjalne kierunki rozwoju ze wskazaniem konkretnych programów wsparcia POIR. Celem nadrzędnym przedstawionym w przygotowanej rekomendacji jest doprowadzenie do wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów zaprezentowanych przez spółkę OZE-Invertetrs sp. Z.o.o.

Podsumowując, działania prowadzone w programie Innovation Coach oceniam bardzo wysoko i z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest ona bardzo pomocna a w szczególności dla tych przedsiębiorstw, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju.
- OZE INVERTERS

Udział w projekcie Innovation Coach umożliwił nam szerzej spojrzeć na działania podejmowane w firmie. Merytoryczne spotkania z Ekspertem z branży tworzyw sztucznych oraz jego rekomendacje to ścieżka jaką będziemy podążać przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Trafność analizy sytuacji przedsiębiorstwa i jego potencjału oraz wsparcie Eksperta daje nam pewność, że rozpoczęcie działalności B+R+I przy wsparciu funduszy europejskich jest możliwe do zrealizowania nawet w niewielkiej firmie.
- JF TECHNOLOGIE

Firma CS Kompozyty Sp. z o.o. wywodzi się Grupy CSV, która od ponad 25 lat funkcjonuje na rynku motoryzacyjnym w sektorze dystrybucji systemów lakierniczych. Spółka została wyodrębniona z Grupy w lutym 2017r., po 12 latach stabilnego wzrostu, aby umożliwić optymalizację procesów zgodnie ze specyfiką branży kompozytowej i prowadzenie dedykowanej działalności badawczo-rozwojowej. Biorąc pod uwagę powiązania kapitałowe, CS Kompozyty jest firmą średnią w myśl Rozporządzenia 651/2014 dotyczącego Definicji MŚP.

Już w pierwszym roku działalności Spółka uzyskała certyfikat systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10 i opracowała projekt modernizacji zaplecza laboratoryjnego dla usprawnienia systemu kontroli jakości i badań technicznych. Projekt zawierał m. in. stworzenie nowego systemu wentylacji i redukcji emisji substancji szkodliwych a także budowę nowych pomieszczeń laboratoryjnych dla działu B+R. Większość prac objętych projektem już wykonano, ponadto CS Kompozyty może też efektywnie korzystać z dużego centrum badawczo-treningowego, będącego własnością jednej ze spółek Grupy. 

Ostatnio Spółka wzięła udział w projekcie Innovation Coach, prowadzonym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, przedstawiając następujące trzy grupy zagadnień, które są obecnie przedmiotem badań:
– zwiększenie odporności antystatycznej żywic i żelkotów poliestrowych z wykorzystaniem nanorurek węglowych;
– badanie wpływu wybranych domieszek na plastyfikację żywic i żelkotów poliestrowych;
– projektowanie struktur łączonych we wnętrzu materiału kompozytowego w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych.

Dzięki udziałowi w projekcie, Spółka otrzymała wartościowe rekomendacje eksperckie w zakresie analizy możliwych działań innowacyjnych oraz możliwych ścieżek realizacji prac i wdrożeń z uwzględnieniem potencjalnego wykorzystania środków publicznych (w szczególności POIR oraz Horyzont 2020).

Zarząd Spółki zdecydował, że wnioski z tych rekomendacji zostaną wykorzystane w planie działania na lata 2020-21.
-Bohdan Kryk, Prezes Zarządu CS Kompozyty Sp. z o.o.

Lumekko Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz produkowaniem zabezpieczeń świetlnych. Naszym głównym celem jest wytwarzanie sekretnych elementów zabezpieczających, które potwierdzają autentyczność i jednocześnie utrudniają, a wręcz uniemożliwiają podrabianie produktów i dokumentów. Założycielem i Prezesem Zarządu jest dr Agata Szczeszak, która oprócz zarządzania przedsiębiorstwem, koordynuje procesami nanotechnologicznymi związanymi z planowaniem składu, a następnie metodami produkcji nanomateriałów stosowanych jako zabezpieczenia.

Lumekko Sp. z o.o. jako młody startup wzięło udział w projekcie Innovation Coach. Jako przedstawiciel Spółki uważam, że Innovation Coach to świetny projekt, który może zweryfikować plany dotyczące wdrożenia pomysłu. Dzięki owocnym konsultacjom z Coachem, odpowiednio dopasowanym do obszaru działalności startupu, zostały określone możliwości wdrożeniowe pomysłu Lumekko. Ponadto, w uzyskanej rekomendacji został sprecyzowany plan działania, który wyznacza kierunek do realizacji założeń wdrożeniowych zgodnie z określonym rynkiem oraz odbiorcami i uzyskanym finansowaniem.
- dr Agata Szczeszak, LUMEKKO

Wróć na początek