Nowy cykl IPMA Rejestracja zamknięta!

Zapraszamy na pierwsze w tym roku warsztaty w ramach cyklu warsztatów IPMA Polska dot. zarządzania projektami, skierowany do uczestników projektu Innovation Coach. Celem cyklu warsztatów jest wprowadzenie uczestników do wybranych zagadnień związanych z obszarem zarządzania projektami, zwłaszcza projektami B+R, przy równoczesnym zapoznaniu się z  narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w firmie. IPMA Polska należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA). Pierwsze szkolenie „Metodyki zarządzania projektami” odbędzie się dnia 20 kwietnia br. w godz. 10:00-13:00 i poprowadzi je Agata Wojciechowska ekspertka IPMA Polska.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku warsztaty w ramach cyklu IPMA Polska dot. zarządzania projektami, skierowany do uczestników projektu Innovation Coach. Celem cyklu warsztatów jest wprowadzenie uczestników do wybranych zagadnień związanych z obszarem zarządzania projektami, zwłaszcza projektami B+R, przy równoczesnym zapoznaniu się z  narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w firmie. IPMA Polska należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA). Pierwsze szkolenie „Metodyki zarządzania projektami” odbędzie się dnia 20 kwietnia br. w godz. 10:00-13:00 i poprowadzi je Agata Wojciechowska ekspertka IPMA Polska.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z tematyką projektu, zarządzania projektami oraz ich genezą. Zostaną również zaprezentowane metodyki i metody istniejące w literaturze i wykorzystywane w zarządzaniu projektami, podział na podejście kaskadowe i zwinne oraz kryteria według których możemy dobierać sposób zarządzania dla danego rodzaju projektu. Warsztaty pomogą zrozumieć istniejące podejścia do zarządzania projektami oraz w przyszłości wykorzystywać ich elementy w zarządzaniu projektami.

1. Zmiany rynkowe i współczesne organizacje.
2. Elementy „dobrego” zarządzania
3. Projekt i jego specyfika
4. Geneza powstania zarządzania projektami
5. Zarządzanie projektami w Polsce
6. Klasyfikacja metodyk i podejść do zarządzania projektami.
7. Charakterystyka podejść kaskadowych: IPMA, PRINCE2, PMI.
8. Charakterystyka podejścia Agile oraz zwinnych podejść szczegółowych:  Scrum i Kanban
9. Kryteria wyboru podejść i metodyk zarządzania projektami.
10. Przykłady projektów i zarządzania projektami w praktyce.
11. Q&A

Nabór potrwa do 19 kwietnia do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Warsztat poprowadzi Agata Wojciechowska - analityk biznesowy w dziale programistycznym w firmie Sagitum S.A., gdzie zajmuje się weryfikowaniem zasadności biznesowej projektów oraz koordynuje pracę programistów. Pracuje również jako Asystent na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, gdzie uczy przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych wspomagających koordynację projektów przez Project Managera. Dodatkowo jest członkiem Zespołu ds. komunikacji Wydziału Zarządzania, gdzie pomaga dbać o wizerunek i marketing Wydziału. Swoją karierę zaczęła w dziale wdrażania strategii, a następnie jako asystentka w dziale projektów, wspierała koordynację eventów i stworzyła harmonogram prac dla corocznego kongresu w firmie Exacto Sp. z o. o. Pracowała również jako specjalistka ds. doradców MŚP i koordynator portfela projektów w Stowarzyszeniu B-4. Zdobyła certyfikat z zarządzania projektami – IPMA na poziomie D oraz ukończyła kurs z kreatywnego myślenia. Ponadto jest organizatorką wielu szkoleń z metody Design Thinking we współpracy z Google oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Pracowała jako Animator ProtoLab w Podkarpackiem Centrum Innowacji, odpowiadając za koordynację i wsparcie rozwoju start-up’ów studenckich. Jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła kierunek Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektami. Jej praca magisterska „Wykorzystanie zarządzania projektami w tworzeniu i rozwoju start-upu” stała się kanwą do stworzenia nowego systemu tworzenia i zarządzania start-up’em. Za swoje osiągnięcia i wyniki naukowe jak też za działalność na rzecz rozwoju uczelni, w 2019 r. została odznaczona nagrodą Primus Inter Pares.