Jak skutecznie wdrożyć innowacje w firmie przy pomocy Funduszy Europejskich?

Z przyjemnością informujemy, że już 26 listopada b.r. w godz. 10.00-14.00 odbędzie się ostatnie w tym roku, otwarte spotkanie z ekspertami w ramach projektu Innovation Coach "Jak skutecznie wdrożyć innowacje w firmie przy pomocy Funduszy Europejskich?". Podczas wydarzenia omówione zostaną możliwości finansowania innowacji w ramach aktualnej oferty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w szczególności dotyczącej programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Innovation Coach. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się także z założeniami programu ramowego Horyzont Europa. Ponadto, spotkanie obejmie również prezentację dotyczącą dostępnych mechanizmów wsparcia oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla MŚP. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie Click Meeting, udział jest bezpłatny.

Z przyjemnością informujemy, że już 26 listopada b.r. w godz. 10.00-14.00 odbędzie się ostatnie w tym roku, otwarte spotkanie z ekspertami w ramach projektu Innovation Coach "Jak skutecznie wdrożyć innowacje w firmie przy pomocy Funduszy Europejskich?". Podczas wydarzenia omówione zostaną możliwości finansowania innowacji w ramach aktualnej oferty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w szczególności dotyczącej programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Innovation Coach. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się także z założeniami programu ramowego Horyzont Europa. Ponadto, spotkanie obejmie również prezentację dotyczącą dostępnych mechanizmów wsparcia oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla MŚP. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie Click Meeting, udział jest bezpłatny.

 

Agenda:

10.00-10.10 Otwarcie wydarzenia, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

10.10-11.10 Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji, Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11.10-11.45 Założenia programu Horyzont Europa, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, CPB UE/ NCBR

11.45-12.15 Aktualna oferta BGK – Gwarancja BiznesMAX i Fundusz pożyczek płynnościowych, Michał Rusinek i Maciej Henkiel, BGK

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:00 Szczegółowa oferta Innovation Coach, Anna Sęk, CPB UE

13:00-13:45 Success Stories Innovation Coach - panel dyskusyjny, uczestnicy Innovation Coach, Aleksandra Kapłon, CPB UE

13:45-14:00 Sesja Q&A 

Nabór potrwa do 25 listopada br. do godziny 16.00. Obowiązuje rejestracja.

Bio ekspertów:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Anna Sęk - Entuzjastka innowacji, wierzy, że współpraca nauki i biznesu jest szansą na rozwój gospodarek i społeczeństw. Od lat zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. W projekcie Innovation Coach koordynuje pracę Zespołu i czuwa nad jej jakością. Wcześniej zawodowo w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym.