Czy warto łączyć biznes z nauką i badaniami? Podstawy działalności gospodarczej opartej o innowacje i wiedzę.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór na kolejne zamknięte warsztaty skierowane wyłącznie do absolwentów i dla uczestników obecnej edycji Innovation Coach pn. "Czy warto łączyć biznes z nauką i badaniami?  Podstawy działalności gospodarczej opartej o innowacje i wiedzę.", która poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii. Spotkanie odbędzie sie w czwartek, 7 października w godz. 10.00-13.00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli szansę włączenia kamer/ mikrofonu i brania czynnego udziału w szkoleniu. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje klejnośc zgłoszeń.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór na kolejne zamknięte warsztaty skierowane wyłącznie do abolwentów i dla uczestników obecnej edycji Innovation Coach pn. "Czy warto łączyć biznes z nauką i badaniami?  Podstawy działalności gospodarczej opartej o innowacje i wiedzę.", która poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii. Spotkanie odbędzie sie w czwartek, 7 października w godz. 10.00-13.00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli szansę włączenia kamer/ mikrofonu i brania czynnego udziału w szkoleniu. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje klejnośc zgłoszeń.

Agenda obejmie następujące zagadnienia:

Nabór potrwa do 6 października do godz. 16.00.

Bio prelegentki:

IZABELA PALUCH

Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Laureatka programu "TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization" na Stanford University oraz licznych szkoleń krajowych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych.

Posiada ponad 25-letnie praktyczne doświadczenie w działalności biznesowej, budowaniu sieci sprzedaży eksportowej oraz kierowaniu projektami inwestycyjnymi - pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach międzynarodowych o profilu produkcyjno-handlowym.

Ekspert w zakresie planowania strategicznego, marketingu i zarządzania, specjalizuje się
w zarządzaniu własnością intelektualną, transferze technologii, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, finansowaniu innowacji, zakładaniu spółek typu spin-off i spin-out.

Od 2011 roku zawodowo związana z Politechniką Krakowską i Centrum Transferu Technologii PK. Od 2014 r. jest prezesem spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

W latach 2013-2017 była kierownikiem projektu NCBiR „SPIN-TECH” dotyczącego komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. W latach 2017-2021 brała udział w realizacji projektów MNiSW w ramach programów „Inkubator Innowacyjności” dotyczących komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej.

W okresie 2016-2021 uczestniczyła w realizacji ponad 10 projektów dla partnerów gospodarczych, współfinansowanych w ramach bonów na innowacje.

W latach 2016-2017 doradca w dziedzinie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz przygotowania modelu biznesowego wdrażania innowacyjnych produktów i usług dla 3 MŚP będących beneficjentami projektu CYBERSEC in MAŁOPOLSKA.

W latach 2017-2019, jako Ekspert w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dokonała ewaluacji ponad 20 projektów realizowanych przez MŚP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Praktyk w stosowaniu design thinking, business model canvas, lean canvas.

Doradca, mentor, szkoleniowiec w projektach naukowych i biznesowych – wybrane programy „Lean In STEM”, „Girls Go Start Up Academy”, “Shesnnovation Academy”,  „Smogathon”, „Cybersec Accelerator”, „PAMI Polsko-Amerykański-Most Innowacji”, „Design Thinking Week”, “Innovation Coach”,  „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS”.

Pomysłodawca i realizator inicjatyw „CASELAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, „Dzień Wynalazków na PK”, „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Ponadto, aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej South Poland Cleantech Cluster, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, współzałożycielka Stowarzyszenia BeneTibi, współzałożycielka Porozumienia Spółek Celowych zrzeszającego spółki celowe polskich uczelni wyższych.