5. warsztat IPMA "Utrzymaj swój projekt w garści! Model fazowy, budżetowanie, płynność finansowa i controlling projektu"

Zapraszamy na ostatnie warsztaty w ramach cyklu organizowanym we współpracy z IPMA "Zespół projektowy i sposoby zarządzania zespołem", w najbliższą środę 2 czerwca b.r. o godz. 10:30. Spotkanie ma charakter zamknięty - skierowane jest do absolwentów i uczestników bieżącej edycji projektu Innovation Coach, a poprowadzi je prof. Jacek Strojny, ekspert IPMA Polska. Celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie Innovation Coach, w zakresie planowania budżetu projektowego.

Zapraszamy na ostatnie warsztaty w ramach cyklu organizowanym we współpracy z IPMA "Zespół projektowy i sposoby zarządzania zespołem", w najbliższą środę 2 czerwca b.r. o godz. 10:30. Spotkanie ma charakter zamknięty - skierowane jest do absolwentów i uczestników bieżącej edycji projektu Innovation Coach, a poprowadzi je prof. Jacek Strojny, ekspert IPMA Polska. Celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie Innovation Coach, w zakresie planowania budżetu projektowego.

Agenda:

  1. Czym jest model fazowy projektu i jak go „zaprojektować”?
  2. Jak integrować podejście kaskadowe i zwinne?
  3. Jak zarządzać alokacją zasobów w projekcie?
  4. Jak budżetować projekt?
  5. Jak zarządzać płynnością finansową projektu?
  6. Jak analizować efektywność projektu?
  7. Jak prowadzić controlling projektu?

Na zgłoszenia czekamy do wtorku, 1 czerwca do godz. 16.00. Zachęcamy do udziału!

 

Bio eksperta:

Jacek Strojny - Profesor uczelni oraz kierownik Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a także niezależny konsultant, trener oraz asesor Polish Project Excellence Award. Od 2002 r. brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym koordynował projekt wdrożenia orientacji projektowej w Starostwie Powiatu Nowotarskiego, uczestniczył w projekcie wdrożenia metodyki zarządzania projektami w Mieście Jaworznie oraz w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM. Ponad to posiada 12 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego (członek rad nadzorczych). Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego. W obszarze zarządzania projektami posiada certyfikaty IPMA D, Certified Internal Auditor, PRINCE 2 Foundation, Scrum Master orazTrain the Trainer IPMA.