Kolacja biznesowa w Siedlcach

Kolacja dla przedsiębiorców: „Kolejny krok – rozwój firmy, ale jak?” czyli bezpłatna oferta wsparcia przedsiębiorców w budowaniu innowacji i pozyskiwaniu funduszy europejskich.

 

10 grudnia 2019 r.

Godzina 17:00

Siedziba Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach, budynek Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, wejście B

 

Tematyka spotkania: „Kolejny krok – rozwój firmy, ale jak?” czyli bezpłatna oferta wsparcia przedsiębiorców w budowaniu innowacji i pozyskiwaniu funduszy europejskich.

 Bezpłatna analiza potencjału firmy i wskazanie obszarów do wdrożenia innowacji – narzędzie Innovation Coach

Bezpłatna analiza pomysłu na projekt – wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji – Program STEP

Program Inteligenty Rozwój