Info Day w Zielonej Górze

Dzień Informacyjny Projektu skierowany do przedsiębiorców gotowych do rozpoczęcia procesu wdrożenia innowacji

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" - 3 marca 2020 r. w Zielonej Górze.

Miejsce: ul. Nowy Kisielin - A.Wysockiego 2, 66-002 Zielona Góra, budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, sala nr 111, I piętro

Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny dedykowany projektowi Innovation Coach. Podczas spotkania przedstawimy możliwości jakie oferuje projekt Innovation Coach oraz Instrument STEP, zaprezentujemy ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Ramowego Horyzont 2020, opowiemy jak wygląda model biznesowy oczami eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie i przytoczymy historie firm, o tym jak uzyskanie dofinasowania wpływa na rozwój biznesu.

Dlaczego warto?

Program STEP skierowany jest do przedsiębiorców pragnących wdrażać innowacje, m.in. z pomocą funduszy europejskich oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. STEP to instrument składający się z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich (Innovation Coach - STEP II) umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej realizowanej przez ekspertów ds. innowacji, mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi jest opracowanie przez coacha zindywidualizowanych rekomendacji dla przedsiębiorstwa.
Ścieżka druga (STEP I) to możliwość skonsultowania swojej wstępnej koncepcji na projekt z ekspertami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzają pomysł i opracowują rekomendacje do udoskonalenia wniosku, aby zwiększyć jego szanse na uzyskanie finansowania.

Agenda wydarzenia:

09.30 – 09:50    Rejestracja
09:50 – 10:00    Powitanie
10:00 – 10:30    Networking przy kawie
10:30 – 11:00    Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia - Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
11:00 – 11:30    Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – jak wykorzystać wsparcie zewnętrznego trenera by rozwinąć swoja firmę? Informacje o projekcie - Michał Wujewski, Koordynator projektu Innovation Coach na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
11:30 – 12:00    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw - Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
12:00 - 12:30    Przerwa kawowa
12:30 - 12:50    Innowacje na Horyzoncie 2020 - Michał Wujewski, Konsultant Projektów Europejskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
12:50 – 13:10    Historia innowacji dofinasowanej w euro - Beneficjent POIR i/lub program Horyzont 2020
13:10 – 13:30    Wpływ zdobycia grantu na rozwój firmy - Beneficjent POIR i/lub program Horyzont 2020
13:30 – 14:00    Innowacja w modelu biznesowym, a ocena wniosku przez ekspertów. Na co zwrócić szczególną uwagę? - Piotr Nędzewicz, Kierownik Działu Komercjalizacji Badań, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Ekspert Komisji Europejskiej
14:00 - 14:30    Lunch

Uzupełnieniem dnia informacyjnego będzie prezentacja nt. Design Thinking. Zapraszamy osoby, które są zainteresowane wykorzystaniem metody Design Thinking w codziennej pracy nad uslugami i/lub procesami w swojej firmie. 

14:30 – 15:30    Kreowanie Innowacji – warsztat Design Thinking - Seweryn Olek, Trener Design Thinking, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Więcej informacji udziela: Michał Wujewski, 61 82 79 767, michal.wujewski@ppnt.poznan.pl