Info Day w Gdańsku

Dzień Informacyjny Projektu skierowany do przedsiębiorców gotowych do rozpoczęcia procesu wdrożenia innowacji

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" - 4 grudnia 2019 r., w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Druga ścieżka polega następnie na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.

W ramach Dnia Informacyjnego uczestnicy zapoznają się również z ofertą finansowania skierowanego do przedsiębiorców, dostępnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jak również Horyzont2020.

Uczestnicy będą mogli również poznać przedsiębiorców, którzy skorzystali już z funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

Lokalizacja: Gdański Park Naukowo Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, Budynek C,  80-172 Gdańsk

Agenda Dnia Informacyjnego:

10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
10:30 Powitanie uczestników
10:40 Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach- warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty
11:40 Prezentacja usługi coachingu innowacji realizowanego w ramach II ścieżki Projektu STEP- zobacz co otrzyma Twoja firma
12:30 Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna weryfikacja pomysłu na Projekt
13:00 Lunch
13:45 Program Inteligentny Rozwój – oferta finansowania innowacji
14:15 Program Horyzont 2020 – oferta wsparcia dla przedsiębiorstw
14:45 Zobacz jak skorzystali już inni – prezentacja dwóch projektów zrealizowanych ze wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 i/lub Horyzont 2020
15:45 Podsumowanie spotkania
16:00 Zakończenie spotkania