Zaplanuj i sfinansuj innowację w 2023 r.

Zapraszamy na Dzień Informacyjny Innovation Coach, podczas którego odpowiemy na pytanie: jak w przystępny sposób zaplanować i sfinansować działalność innowacyjną w 2023 roku? Już 7 lutego br. eksperci Innovation Coach, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawią Państwu nowe możliwości jakie czają na firmy w 2023 r.!

Zapraszamy na Dzień Informacyjny Innovation Coach, podczas którego odpowiemy na pytanie: jak w przystępny sposób zaplanować i sfinansować działalność innowacyjną w 2023 roku? Pierwszoplanowym zagadnieniem, którym szczególnie powinni być zainteresowani uczestnicy wydarzenia będą nowe możliwości dofinansowania na B+R+I ze środków krajowych i europejskich, zwłaszcza z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).  Spotkanie to także niepowtarzalna okazja, aby poznać usługę Innovation Coach skierowaną do przedsiębiorców, której celem jest wzmacnianie innowacyjności poszczególnych podmiotów i docelowo gospodarki. Uczestnicy spotkania będą mogli również zdobyć wiedzę nt. narzędzia BDI – Badanie Dojrzałości Innowacyjnej opracowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, którego celem jest ocena poziomu cyfryzacji, gotowości do transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji.

Agenda Dnia Informacyjnego

10:00-10:10     Otwarcie wydarzenia I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10:10-11:00     Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:00-11:30     Usługa Innovation Coach dla przedsiębiorców I Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

11:30-12:15     BDI – Badanie Dojrzałości Innowacyjnej – ocena poziomu cyfryzacji, gotowości do transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji I Paweł Huras, Polski Fundusz Rozwoju

12:15-13.00     Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa. Zasady udziału w EIC Accelerator I Katarzyna Walczyk-Matuszyk i Agnieszka Banrowska, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

13:00-13:15     Sesja Q&A                                 

Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Rejestracja potrwa do 3 lutego do godz. 16:00.

Bio ekspertów:

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Paweł Huras - ekspert w Departamencie Rozwoju Innowacji PFR gdzie zajmuje się projektami mającymi na celu rozwój innowacyjności firm oraz wdrażaniem innowacji wewnętrznych. Posiada bogate doświadczenie badawcze. Prowadzi również zajęcia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Zarządzania. Jest zwolennikiem mądrego wdrażania do organizacji metodyk takich jak np. design thinking.

Anna Sęk - Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 r. koordynuje projekt Innovation Coach i czuwa nad jego jakością. Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym.

Agnieszka Banrowska – pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Praktyk w przygotowaniu strategii, analiz rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do konkursów Komisji Europejskiej. Absolwentka Programu TOP 500 Innovators. W projekcie Innovation Coach dba o czytelność rekomendacji dla przedsiębiorców oraz wspiera dobór ekspertów do firm.