VI Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”  (Zostały miejsca tylko Online)

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” po dwóch latach przeprowadzania jej online, wraca w formule stacjonarnej z wyjątkową agendą! Wydarzenie jest adresowane do polskich firm, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji, jak również realizujących projekty B+R+I.   

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat tego konkursu.  
Nie zapominamy także o przedsiębiorcach chcących rozpocząć swoją przygodę z B+R+I – dla nich przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także dodatkową prelekcję o podstawach aplikowania o Fundusze Europejskie. 
Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.  
IV Część Konferencji będzie mieć wymiar praktyczny: warsztat nt. EIC Accelerator oraz prelekcja z Funduszy europejskich jako sesje równoległe. Obowiązują osobne zapisy na wybraną tematykę.
Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.   
Konferencja otrzymała Honorowy Patronat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Partnerami wydarzenia są:
Adres wydarzenia: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa
Nabór potrwa do 12 grudnia br. do godziny 15.00. Obowiązuje rejestracja.
AGENDA KONFERENCJI
9.00 - 9.30  
Rejestracja uczestników/ Kawa powitalna  
Część I: Fundusze dla polskich przedsiębiorstw na rozwój innowacji 
Moderacja: Zygmunt Krasiński, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
 
9.30 – 10.00  
Sesja inaugurująca:  
Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej   
Prof. Tadeusz Burczyński - Dyrektor Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN    
dr Peter Droell, Dyrektor Dyrektoriatu E, DG RTD [online, w jęz. angielskim]  
10.00 -11:15  
Źródła funduszy i wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw. 
FENG - wsparcie dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw – Patrycja Zeszutek, Z-ca Dyrektora  Departamentu Programów Wsparcia i Innowacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
EIC Accelerator – Grzegorz Ambroziewicz, Europejska Agencja ds. Europejskiej Rady Innowacyjności i MŚP (EISMEA), Komisja Europejska 
Sesja Q&A  
11.15 -11:35  
Przerwa kawowa  
 Część II: Polskie innowacyjne przedsiębiorstwa – historie sukcesu  
Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
11:35 -12:35  
Panel dyskusyjny: Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w firmie, aby rozwijać innowacje i pozyskiwać na nie środki europejskie? Co prowadzi do sukcesu?  
  • Beneficjent Programów Ramowych – H2020 lub HE: Pavel Panasjuk, prezes firmy Dynamic Air Cooling oraz Katarzyna Pokwicka-Croucher,  założycielka i CEO Ecopolplast Sp. z.o.o.
  • Beneficjent Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Grzegorz Gowin Klamal, firma Klamal 
  • Absolwenci Innovation Coach : Patrycja Szymik, firma Metalpol oraz współzałożycielka firmy 1Strike p. Lucyna Szaszkiewicz
12:35-13:15  
Przerwa lunchowa  
Część III: Pierwsze kroki na drodze do innowacji i zdobycia funduszy  
Moderacja: Paweł Harycki – Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
13:15-13.30  
Postaw pierwsze kroki w świecie innowacji z Innovation Coach – Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
13.30-13.45  
Korzystaj z doświadczenia i wiedzy ekspertów - coaching innowacji – prof. Magdalena Zabochnicka, Politechnika Częstochowska 
13.45-14.00  
Chroń swoje innowacje - Piotr Zakrzewski -  Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
14.00-14.15  
Sesja pytań i odpowiedzi  
14:15-14.30  
Przerwa kawowa  
Część IV: Wybierz konkurs i przygotuj dobry wniosek - warsztat / prelekcja
14:30-16:00  
Horyzont Europa: EIC Accelerator – zasady konkursu i skutecznej aplikacji – Agnieszka Banrowska, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
14:30-16:00  
Podstawowe informacje dla aplikujących o wsparcie z Funduszy Europejskich - Karolina Bryk, Specjalistka ds. FE w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

ZOSTAŁY JUŻ TYLKO MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW ONLINE / REJESTRACJA DLA UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH ZAKOŃCZONA