Lepiej razem, czy osobno? Wpływ współpracy biznesu z nauką na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Rozpoczął się nabór na kolejne zamknięte warsztaty skierowane wyłącznie do abolwentów i uczestników obecnej edycji Innovation Coach pn. "Lepiej razem, czy osobno? Wpływ współpracy biznesu z nauką na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.", które poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 13 września w godz. 10.00-13.00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli szansę włączenia kamer/ mikrofonu i brania czynnego udziału w szkoleniu. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rozpoczął się nabór na kolejne zamknięte warsztaty skierowane wyłącznie do abolwentów i uczestników obecnej edycji Innovation Coach pn. "Lepiej razem, czy osobno? Wpływ współpracy biznesu z nauką na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.", które poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 13 września w godz. 10.00-13.00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli szansę włączenia kamer/ mikrofonu i brania czynnego udziału w szkoleniu. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Agenda:

1. Wprowadzenie w rynkowy ekosystem komercjalizacji wiedzy i transferu technologii – potrzeby i wyzwania, dylematy na styku nauki i biznesu.

2. Czym jest innowacja: podejście naukowe vs. rynkowe.

3. Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii z perspektywy nauki, fakty i mity związane z komercjalizacją wiedzy.

4. Planowanie transferu wiedzy z perspektywy biznesu: jak nawiązać i realizować współpracę biznesu z ośrodkami B+R i uczelniami, wybór ścieżki i formy współpracy, przykłady umów w transakcjach S2B.

5. Projekcja korzyści dla partnerów w modelu współpracy S2B, rola kapitałowych spółek celowych działających przy uczelniach i jednostkach badawczych, przykłady współpracy nauki z biznesem.

6. Q&A – dotyczące problematyki warsztatów oraz wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników.

W trakcie praktyczne przykłady i interakcje.

Nabór potrwa do 12 września do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Bio prelegentki:

IZABELA PALUCH

Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Laureatka programu "TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization" na Stanford University oraz licznych szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych.

Posiada ponad 25-letnie praktyczne doświadczenie w działalności biznesowej, budowaniu sieci sprzedaży eksportowej oraz kierowaniu projektami inwestycyjnymi - pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach międzynarodowych o profilu produkcyjno-handlowym.

Ekspert w zakresie planowania strategicznego, marketingu i zarządzania, specjalizuje się
w zarządzaniu własnością intelektualną, transferze technologii, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, finansowaniu innowacji, zakładaniu spółek typu spin-off i spin-out.

Od 2011 roku zawodowo związana z Politechniką Krakowską. Od 2014 r. jest prezesem spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

W latach 2015-2022 założyła 6 spółek kapitałowych bazujących na technologiach Politechniki Krakowskiej.

W latach 2013-2017 była kierownikiem projektu NCBiR „SPIN-TECH” dotyczącego komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. W latach 2017-2022 brała udział w realizacji projektów MNiSW w ramach programów „Inkubator Innowacyjności” dotyczących komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej.

W latach 2016-2022 nadzorowała realizacje 16 projektów dla partnerów gospodarczych, współfinansowanych w ramach bonów na innowacje.

W latach 2016-2017 doradca w dziedzinie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz przygotowania modelu biznesowego wdrażania innowacyjnych produktów i usług dla 3 MŚP będących beneficjentami projektu CYBERSEC in MAŁOPOLSKA.

W latach 2017-2019, jako Ekspert w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dokonała ewaluacji ponad 20 projektów realizowanych przez MŚP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Praktyk w stosowaniu design thinking, business model canvas, lean canvas.

Doradca, mentor, szkoleniowiec w projektach naukowych i biznesowych – wybrane programy „Lean In STEM”, „Girls Go Start Up Academy”, “Shesnnovation Academy”,  „Smogathon”, „Cybersec Accelerator”, „PAMI Polsko-Amerykański-Most Innowacji”, „Design Thinking Week”, “Innovation Coach”,  „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS”.

Pomysłodawca i realizator inicjatyw „CASELAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, „Dzień Wynalazków na PK”, „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Przewodnicząca Rady Nadzorczej South Poland Cleantech Cluster, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, współzałożycielka Stowarzyszenia BeneTibi, współzałożycielka Porozumienia Spółek Celowych zrzeszającego spółki celowe polskich uczelni wyższych.