Ponad 150 coachów gotowych do współpracy z firmami

Coachowie innowacji zakwalifikowani do bazy projektu Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu prac B+R+I posiadają wysokie kwalifikacje. W procesie rekrutacji wymagamy od nich doświadczenia w zakresie różnych dziedzin gospodarki (PKD), jak również w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nasi coachowie to przede wszystkim specjaliści branżowi, a jednocześnie osoby łączące pracę naukową z działalnością komercyjną. Eksperci, którzy posiadają unikatową wiedzę w zakresie tego, co w danej branży się dzieje, jakie są trendy jej rozwoju i nisze do zagospodarowania. Te cechy, w połączeniu z praktyką z zakresu komercjalizacji, pozwolą na dobranie wspólnie z firmą możliwych przyszłych ścieżek rozwoju innowacji, przy wykorzystaniu środków publicznych oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój oraz Program Ramowy Horyzont 2020.

Poniżej przedstawiliśmy liczbę coachów zakwalifikowanych do bazy projektu Innovation Coach z podziałem na poszczególne Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo
KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady
KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty
KIS 9. Elektronika i fotonika
KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne 
KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne
KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

 

Wróć na początek