2022-03-22

Międzynarodowa ankieta dot. rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) na świecie - zaproszenie do udziału

📣Zapraszamy do udziału w międzynarodowej ankiecie dotyczącej rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) na świecie👨‍💼👩‍💻
Projekt Innovation Coach m.in. szkoli przedsiębiorców z profesjonalnego zarządzania projektami współpracując z IPMA Polska. Zarządzanie Projektami. Jednocześnie uważamy, że istotnym jest, aby polscy eksperci działający w obszarze RMA byli bardziej widoczni na świecie. Dlatego zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety skierowanej do menadżerów, instytucji i przedsiębiorców, którzy identyfikują się z zarządzaniem i administrowaniem badaniami i innowacjami.
📑Ankieta (RAAAP) organizowana jest przez INORMS – czyli światową sieć sieci stowarzyszeń menadżerów badań i innowacji. Członkiem tej sieci jest EARMA (European Association of Research Managers and Administrators), a z kolei z EARMA od lat współpracuje z Krajową Radą Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) i to właśnie KRAB można wskazać jako stowarzyszenie krajowe wypełniając ankietę.
☑Na podstawie wyników ankiety powstaną rekomendacje dotyczące dalszego szkolenia, rozwoju zawodowego, rekrutacji i utrzymania personelu RMA. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 20-30 minut. Link można przesłać innym współpracownikom, którzy mogą chcieć wypełnić ankietę.

Ankieta jest dostępna do końca marca pod adresem:  https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/raaap-survey-2022/

Wróć na początek