Dzień Informacyjny Innovation Coach - podsumowanie

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w wirtualnej kampanii informacyjnej dedykowanej instrumentowi Innovation Coach skierowanej do firm, które chcą postawić pierwsze kroki w świecie innowacji.

W ramach Dnia Informacyjnego Innovation Coach w dniach 12-14 maja br. została zaprezentowana kompleksowa oferta inicjatywy Innovation Coach, instrumentów STEP I oraz konkursów dla firm dedykowanych projektom B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Ramowego Horyzont 2020. Ważnym elementem kampanii były również najnowsze rozwiązania i instrumenty przygotowane dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19.

Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu projektowego, jak również bezpośredniemu wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kampania Dzień Informacyjny Innovation Coach została odebrana bardzo pozytywnie. W dniach 12-14 maja zaprezentowaliśmy 7 filmów nagranych przez ekspertów KPK, przedstawicieli MFiPR, coachów innowacji w współpracujących w projekcie, jak również beneficjentów konkursów PO IR i Horyzont 2020. Widzowie mieli także szansę uczestniczyć w prowadzonych na żywo rozmowach z prelegentami (3 czaty).

Projekt Innovation Coach to druga ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP). Pierwsza ścieżka Instrumentu STEP dotyczy Weryfikacji Pomysłu na Projekt. STEP realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w przypadku drugiej ścieżki w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Projekt finansowany jest z budżetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poniżej zamieszczamy zestawienie filmów i zapisów czatów. Zapraszamy do oglądania oraz do kontaktu (www.innovationcoach.pl)

 • „Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – zaprezentowanie oferty oraz warunków przystąpienia do projektu” – Katarzyna Walczyk–Matuszyk (Zastępca Dyrektora KPK PB UE)
  Czat – Anna Sęk (Project Manager Innovation Coach): https://www.youtube.com/watch?v=0LKICCGkiTE

 • „Prezentacja usługi Coachingu” – Karolina Maria Nowak (Ekspert branżowy) oraz Grzegorz Liśkiewicz (Ekspert branżowy)

 

 • „Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - możliwości otrzymania wsparcia” – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

 • „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - prezentacja działań Funduszowej tarczy Antywirusowej realizowanych w ramach PO IR ” – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  Czat – Patrycja Zeszutek (MFiPR) oraz Ewa Reguła i Łukasz Kurek (NCBiR) https://www.youtube.com/watch?v=qIU5SZZCEBA

 • „Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020” - Joanna Ortyl, Photo Hitech sp. Z o.o (Beneficjent POIR 2014-2020)

 • „Bezpłatne narzędzia online Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy” - Ewa Reguła  (Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

 • „Program Horyzont 2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw” – Wojciech Adamiak (Koordynator obszaru: Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa)
  Czat – Marta Krutel (Ekspert KPK PB UE) 
  https://www.youtube.com/watch?v=6DNVRPBnohI

 

 • „Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Horyzont 2020” – Przemysław Sękalski, ThermoEye (Beneficjent H2020)

Wróć na początek