82 coachów gotowych do świadczenia bezpłatnej usługi coachingu innowacji

Coachowie innowacji zakwalifikowani do bazy projektu Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu prac B+R+I posiadają bardzo wysokie kwalifikacje. W procesie rekrutacji wymagamy od naszych coachów doświadczenia w zakresie różnych dziedzin gospodarki (PKD) jak również w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Taki dobór kryteriów nie jest przypadkowy! Nasi coachowie przydzieleni zostaną bowiem do przedsiębiorstw operujących często w wąskim obszarze gospodarki. Muszą więc posiadać wiedze w danej dziedzinie gospodarki, posługiwać się językiem przedsiębiorcy i znać potrzeby i wymagania rynku. A z drugiej strony mają pomóc przedsiębiorcy rozpocząć ścieżkę innowacji a także wskazać kroki jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć celem wdrożenia innowacji, przy wykorzystaniu środków publicznych oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się z kompetencjami naszych coachów przedstawionymi na poniższych wykresach.

Wróć na początek