180 coachów gotowych do współpracy z firmami

Coachowie innowacji zakwalifikowani do bazy projektu Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu prac B+R+I posiadają wysokie kwalifikacje. W procesie rekrutacji wymagamy od nich doświadczenia w zakresie różnych dziedzin gospodarki (PKD), jak również w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nasi coachowie to przede wszystkim specjaliści branżowi, a jednocześnie osoby łączące pracę naukową z działalnością komercyjną. Eksperci, którzy posiadają unikatową wiedzę w zakresie tego, co w danej branży się dzieje, jakie są trendy jej rozwoju i nisze do zagospodarowania. Te cechy, w połączeniu z praktyką z zakresu komercjalizacji, pozwolą na dobranie wspólnie z firmą możliwych przyszłych ścieżek rozwoju innowacji, przy wykorzystaniu środków publicznych oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój oraz Program Ramowy Horyzont 2020.

Wróć na początek